مقالات تحلیلی

نگاهی اجمالی بر وضعیت R&D در کشور
تحلیل‌ها
سینا خالدی

نگاهی اجمالی بر وضعیت R&D در کشور

در این مطلب به بررسی وضعیت R&D یا تحقیق و توسعه فناورانه پرداخته شده است. در ابتدای کار به مفهوم R&D و اهمیت آن پرداخته شده. 

به بالای صفحه بردن