Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on facebook
Share on google
Share on twitter

در این بررسی، به حجم توریست‌های ورودی و خروجی کشورها پرداخته شده است. همانگونه که مشخص است تعداد توریست‌های ورودی و خروجی کشور طی سال‌های گذشته روند صعودی داشته است. اما مسئله‌ای که قابل توجه است رشد بسیار سریع‌تر توریست‌های خروجی از کشور می‌باشد؛ به طوری که در سال ۲۰۱۷ حجم توریست‌های خروجی تا ۲ برابر گردشگران ورودی کشور بوده است. 

تعداد توریست IRN ورودی و خروجی

در نقشه زیر حجم توریست‌های ورودی به کشورهای مختلف در سال ۲۰۱۵ نمایش داده شده است. بیشترین تعداد گردشگران ورودی مربوط به کشور فرانسه با حجم ۸۴,۴۵۲,۰۰۰ و کمترین تعداد مربوط به توئولو با تعداد ۲,۴۰۰ نفر بوده است.

International tourism, number of arrivals

در این نقشه به تعداد گردشگران خروجی از هر کشور در سال ۲۰۱۵ پرداخته شده است. بیشترین تعداد گردشگران مربوط به کشور چین با تعداد ۱۱۶,۸۸۶,۰۰۰ و کمترین تعداد مربوط به کشور توئولو با تعداد ۲,۱۰۰ نفر بوده است.

International tourism, number of departures

به منظور مقایسه بهتر، وضعیت این شاخص‌ها در چند کشور دیگر نیز ارائه شده است. (لازم به توضیح است که با توجه به این که داده‌ی کافی از تعداد گردشگران خروجی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا یافت نشده است، در نمودار مربوط به این کشورها صرفا تعداد گردشگران ورودی نمایش داده شده است)

حجم توریست‌های ورودی و خروجی، آمریکا

حجم توریست‌های ورودی و خروجی، اندونزی

حجم توریست‌های ورودی و خروجی، ژاپن

حجم توریست‌های ورودی و خروجی، چین

حجم توریست‌های ورودی و خروجی، میانگین جهانی

حجم توریست‌های ورودی و خروجی، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا

avatar
  مشترک  
دریافت پیام از طریق