Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on facebook
Share on google
Share on twitter

در این مطلب به بررسی کلی درصد سهم تولیدات هایتک از حجم صادارت محصولات تولیدی کشورها پرداخته شده است. البته لازم به توضیح است که شاخص درصد تعیین شده نسبت به محصولات تولیدی صنایع در نظر گرفته شده است.

در خصوص کشور ایران مطابق آمارهای جهانی موجود، وضعیت حجم صادرات هایتک و درصد آن نسبت به کل مصنوعات تولیدی صادره به صورت نمودار زیر در سال‌های مختلف به دست آمده است. همانگونه که مشخص است، در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ ایران بیشترین حجم دلاری (با ارزش روز) صادرات هایتک را داشته است. البته از نظر درصدی نسبت به کل صادرات مصنوعات تولیدی، سال ۲۰۰۶ بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است.

درصد صادرات محصولات های تک IRN

وضعیت حجم دلاری محصولات هایتک در کشورهای مختلف در سال ۲۰۱۶ در نقشه‌ی زیر ارائه شده است. همانگونه که مشخص است کشورهای چین، آلمان، آمریکا، سنگاپور، کره، فرانسه، ژاپن، انگلستان و مالزی جزو پیشتازان حجم صادرات هایتک از نظر ارزش دلاری می‌باشند. ایران در سال ۲۰۱۶ رتبه‌ی ۵۵ را بین ۱۷۹ کشور جهان به خود اختصاص داده است.

High-technology exports (current US$)

به منظور مقایسه بهتر، وضعیت این شاخص‌ها در چند کشور دیگر نیز ارائه شده است. آنچه که از این نمودارها می‌توان برداشت کرد اهمیت بسیار زیاد صادرات این دسته از محصولات و میزان ارزش تولیدی از این بخش می‌باشد. 

سهم محصولات هایتک از صادرات کشور آمریکا

سهم محصولات هایتک از صادرات کشور اندونزی

سهم محصولات هایتک از صادرات کشور ژاپن

سهم محصولات هایتک از صادرات کشور چین

سهم محصولات هایتک از صادرات کشورها، میانگین جهانی

سهم محصولات هایتک از صادرات کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا

مطالب مرتبط

avatar
  مشترک  
دریافت پیام از طریق
به بالای صفحه بردن