نوشته‌های کوتاه

خاطرات کاربردی!
سینا خالدی

بهره‌گیری از روندهای علمی در کسب و کار

ایکاش از همون دوران مدرسه وقتی کوچیک بودیم بهمون یه چیزایی در مورد اقتصاد گفته بودن. چه میدونم اقتصاد خانواده یا اقتصاد مهندسی یا اقتصاد

دست‌نوشته‌ها
سینا خالدی

تعریف اهداف کاری

داستان سالن کنفرانس فرض کنید داریم میریم توی یه سالن کنفرانس. توی حالت کلی دقت کردین وقتی تعداد صندلی‌ها نسبت به افراد حاضر خیلی زیاد

چرا یا چرا که نه
دست‌نوشته‌ها
سینا خالدی

«چرا» یا «چرا که نه»؟

نمیدونم شما هم اینطور باشین یا نه!  ولی احتمال میدم خیلیهامون هر روز از صبح که بیدار میشیم تا شب مرتب از خودمون میپرسیم چرا؟!

به بالای صفحه بردن